Ногоон Хот хөтөлбөр

  • 2022-09-19 13:02:16

Монголын амины орон сууцны инновац хөгжлийн төв нь “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Ногоон хөгжлийн бодлого”, “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд Монгол Улсын оруулах хувь нэмэр” зэрэг үндэсний хөгжлийн тулгуур баримт бичгүүдтэй уялдуулж, “Алсын хараа-2050", "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-д тусгагдсан хот, суурин газрын төвлөрлийг сааруулах, дагуул хот, шинэ суурьшлын бүс байгуулах зорилтын хүрээнд “Ногоон хот” хөтөлбөрийг эхлүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх

Үнэлгээ: